סודות מגן האמנות עם מנכ"ל מוזיאון ישראל, עידו ברונו