החדרים הנסתרים של אגף הנוער עם אורנה גרנות, אוצרת-משנה לאיור ספרי ילדים